top of page

תנאי שימוש

התכנים באתר זה מוגשים כשירות לציבור על ידי Study Paths. האתר מכיל מידע הנוגע ללימודים בחו"ל ולתהליכי הקבלה למוסדות לימוד בארה"ב. אין Study Paths מקבלים על עצמם אחריות כלשהי ביחס לכל טעות או אי-הבנה מצד הקורא. כל מי שמעיין באתר זה ועושה שימוש במידע הכלול בו עושה זאת על אחריותו.

התכנים באתר זה אינם תחליף לייעוץ מקצועי. לא מומלץ לנסות לפתור בעיות רק על בסיס המידע המצוי באתר זה. הפתרון לבעיה כלשהי תלוי בנסיבותיה ולכן על הקורא לפנות לייעוץ מקצועי המתאים לנסיבות אלו.

bottom of page